Brandskole

Luftfoto over brandskolen


Nordjysk Brand- og Redningsskole udbyder og gennemfører primært maritime uddannelser og er godkendt af Søfartsstyrelsen til at gennemføre maritime brand- og lederkurser og desuden al uddannelse indenfor brand, redning og førstehjælp.

Alle instruktører, som underviser i brandslukning, er som minimum uddannet som holdledere i brandbekæmpelse. Alle der underviser i brandledelse er endvidere uddannet som indsatsledere, og alle der underviser i førstehjælp og hjertestartere er underlagt reglerne for Dansk Førstehjælpsråd.

Kursernes kvalitet er sikret gennem opfyldelse af bl.a. IMO og STCW-kravene.

Læs mere på hjemmesiden Nordjysk Brand- og Redningsskole.

Kontakt

​Beredskabsinspektør
Ib Steen Nielsen
​H.C. Ørstedsvej 35, 9900 Frederikshavn
72 29 21 23